MAT-ADRIA d.o.o. je tvrtka u privatnom vlasništvu, osnovana 1994., specijalizirana za međunarodno otpremništvo, te prijevoz robe u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu

MAT-ADRIA d.o.o.
 
tel: +385 (0)1 3871 698
fax: +385 (0)1 3871 686
email: info(at)mat-adria.hr

MAT-ADRIA CARGO d.o.o. je povezano društvo specijalizirano za međunarodni transport

MAT-ADRIA CARGO d.o.o. 
tel: +385 (0)1 3496 544
fax: +385 (0)1 3871 617
email: info(at)mat-adriacargo.hr
 
Domaći i međunarodni prijevoz www.mat-adria.hr | www.mat-adriacargo.hr